Huisartsen zeggen vaker “nee” – DokOost – Wageningen
Header afbeelding
Geertjesweg 5a 6706 EA Wageningen Tel:0317-412 921

Terug naar overzicht

Huisartsen zeggen vaker “nee”

Wat is er aan de hand?

Huisartsen willen voor u goed toegankelijk zijn en goede zorg bieden. Helaas staat de huisartsenzorg onder té grote druk. Dagelijks zijn er berichten van huisartsen die noodgedwongen geen patiënten meer kunnen aannemen of (overwegen te) stoppen met hun vak. De vraag naar huisartsenzorg neemt sterk toe, door verschillende factoren. Zo wonen kwetsbare ouderen langer thuis en is thuiszorg vaak moeilijk te regelen. De wachtlijsten in de ggz, jeugdzorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen worden steeds langer. En zolang patiënten daar niet terecht kunnen, blijft de patiënt de huisarts bezoeken. Dat is niet langer te doen, er is een grens bereikt.

Wat is er nodig?

Willen we de huisartsenzorg in Nederland behouden, dan moet er écht iets veranderen. De werkdruk in de huisartsenzorg, overdag en op de huisartsenpost, moet omlaag. Zaken die daarbij nodig zijn:

  • Huisartsen moeten hun zorg afbakenen en grenzen trekken.
  • Andere zorg- en hulpverleners/specialisten moeten goed met de huisarts samenwerken en niet hun eigen taken ‘over de schutting gooien’ bij de huisarts.
  • Overheid, zorgverzekeraars en iedereen die een beroep doet op de huisarts moet onze grenzen respecteren en inzien waar onze kracht zit: een goede, toegankelijk huisarts in de wijk, waar u op kunt rekenen!

 Wat gaan we doen?

Om de huisartsenzorg overeind te houden is actie nodig. Huisartsen uiten hun grote zorgen in de media en aan de politiek. Wij laten zien waar we goed in zijn en beschermen dat door onze grenzen duidelijk aan te geven. We vragen de minister om goede afspraken om goede huisartsenzorg te behouden. Op 1 juli a.s. is er een landelijke actiedag om het geluid van de huisartsen te laten horen.

We zeggen ‘nee’ tegen alles wat niet bij ons thuishoort, zodat we ‘ja’ kunnen zeggen tegen onze patiënten!

#zorgvoordehuisarts

Publicatiedatum: 24-05-2022