Spoed – DokOost – Wageningen
Header afbeelding
Geertjesweg 5a 6706 EA Wageningen Tel:0317-412 921

Spoed

Spoed 08:00 -17:00 uur

Wanneer u met spoed de arts nodig heeft en het praktijknummer is in gesprek, dan kunt u gebruik maken van het spoednummer: 0317- 41 29 21 optie 1. Dit geldt alléén tijdens praktijkuren (8.00-17.00 uur).

Spoed 17:00 – 8:00 uur & in het weekend

Is uw eigen huisarts gesloten en heeft u klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur? Bel dan (buiten kantoortijd, in het weekend of op een feestdag) met huisartsenspoedpost Gelderse Vallei: (0318) 20 08 00. Houd uw persoons- en medische gegevens bij de hand. Let op: De huisartsenspoedpost werkt alleen op afspraak.

Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie, belt u direct 112.

Contactgegevens huisartsenspoedpost

Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei, Willy Brandtlaan 10, 6716 RP te Ede
Telefoon: (0318) 20 08 00
Website: www.huisartsengeldersevallei.nl
Geopend: Iedere werkdag na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen

Wanneer is er sprake van een spoedgeval?

Voor alle spoedeisende zaken is er 24 uur per dag een arts bereikbaar. Die bereikbaarheid is slechts vol te houden wanneer de diensten alleen voor echte spoedgevallen worden gebruikt. Spoedgevallen zijn acuut optredende ziektes of verslechteringen van bestaande ziektes die de gezondheid ernstig in gevaar brengen en waarmee niet gewacht kan worden tot het volgende spreekuur. Bijvoorbeeld een snijwond, een hartinfarct, benauwdheid, een beenbreuk, koorts bij ernstig ziek zijn. Bij twijfel kunt u altijd overleggen.