Inschrijven – DokOost – Wageningen
Header afbeelding
Geertjesweg 5a 6706 EA Wageningen Tel:0317-412 921

Inschrijven

Huisartsenpraktijk DokOost is open voor inschrijving

Wanneer u in Wageningen bent komen wonen en op zoek bent naar een nieuwe huisarts, kunt u zich bij ons inschrijven als nieuwe patiënt. Heeft u reeds een huisarts in Wageningen dan wordt u verzocht eerst met ons te bellen. Studeert u in Wageningen? Dan kunt u zich hier aanmelden https://www.student-mc.nl/nl/inschrijven/

Praktijkvisie:

Uw zorg, onze samenwerking! Het werken als uw huisarts is geen individuele taak, maar een teamaangelegenheid. Praktijkhoudend huisarts Bart Onderstal werkt samen met collega huisartsen, praktijkassistentes en praktijkverpleegkundigen. De zorg wordt door de artsen onderling verdeeld, omdat Bart zijn tijd ook deels wordt gevuld door het opleiden van nieuwe collega’s en administratieve werkzaamheden. Zorgen doen we dus echt samen! Omdat wij een opleidingspraktijk zijn kunt u ook worden geholpen door onze AIOS, Arts in Opleiding tot specialist. Ons team helpt u graag maar kies dus enkel voor onze praktijk als deze visie u aanspreekt en als u niet persoonlijk gebonden bent aan één vast gezicht.

Inschrijfprocedure

Volg om uw inschrijving compleet te maken de volgende 3 stappen:

1. Vul onderstaand inschrijfformulier in. Meerdere gezinsleden? Vul voor een ieder een apart formulier in.

2. Neem vervolgens z.s.m. zelf contact op met uw vorige huisarts en verzoek om het dossier aan ons over te dragen. U dient zelf persoonlijk toestemming te geven voor overdracht.

3. Binnen 48 uur, tijdens werkdagen, wordt uw aanmelding verwerkt. U krijgt direct na aanmelding een automatisch gegenereerde mail.

4. Meldt u aan voor ons online patiëntenportaal, voor nadere informatie klik hier. Dit is een beveiligd persoonlijk portaal waarbinnen u veel zaken online kunt regelen. Het portaal is gekoppeld aan uw DigiD. Door in te loggen in uw online patiëntenomgeving kunt u zien of wij het dossier van uw vorige huisarts hebben ontvangen; vanaf dat moment bent u officieel patiënt in onze praktijk.


Stap 1 van 6
Persoonsgegevens

Geboortedatum
Geslacht
U vindt uw Burgerservicenummer (BSN) of persoonsnummer op uw legitimatiebewijs en zorgpas.

Stap 2 van 6
Adresgegevens

Vul als volgt in: 1234AB.
Vul als volgt in: 0123456789.
Vul als volgt in: naam@domein.nl

Stap 3 van 6
Verzekeringsgegevens

Verzekering begindatum

Stap 4 van 6
Vorige huisarts

Stap 5 van 6
Opmerkingen

Toestemming
Om de juiste zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat andere zorgverleners belangrijke informatie over uw gezondheid kunnen inzien. Dit kan met behulp van het Landelijk Schakelpunt. Om deze informatie te mogen delen, hebben wij uw toestemming nodig. Download de voorlichtingsfolder 'Jouw medische gegevens beschikbaar via het landelijk schakelpunt (LSP)' voor meer informatie.

DokOost
Geertjesweg 5a
6706 EA Wageningen

Toestemming

Datum van tekenen: 13-07-2024

Handtekening

verwijder handtekening

Handtekening ouders/voogd

verwijder handtekening

Stap 6 van 6
Samenvatting

Persoonsgegevens

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
--
Geslacht
BSN
Beroep

Adresgegevens

Straatnaam en Huisnummer
 
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Land
Toestemming gebruik n.a.w. gegevens t.b.v. inplannen afspraak

Verzekeringsgegevens

Zorgverzekeraar
Naam zorgverzekeraar
Polisnummer
Verzekering begindatum
--
Apotheek

Vorige huisarts

Naam praktijk
Adres praktijk
Plaats praktijk
Telefoonnummer praktijk

Opmerkingen

Toestemming gegevens uitwisselen via het Landelijk schakelpunt (LSP)
Datum van tekenen
Handtekening
Handtekening ouders/voogd
Belangrijke gegevens of opmerkingen

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Inschrijving verzenden' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord