Triage – DokOost – Wageningen
Header afbeelding
Geertjesweg 5a 6706 EA Wageningen Tel:0317-412 921

Triage

Triage in de huisartsenpraktijk: wat is triage?

Wanneer u de huisarts belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden waar u voor belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Bij triage gaat het er om dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijv. bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite), en bij de juiste hulpverlener.  Triage zorgt er ook voor dat ondanks de toenemende drukte, de wachttijden zo kort mogelijk blijven.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts;
  • De assistente vraagt aan de huisarts om u terug te bellen;
  • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij één van de huisartsen of praktijkondersteuner;
  • De assistente maakt een afspraak voor een visite bij u thuis.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze praktijkassistenten hebben hiervoor de noodzakelijk aanvullende cursussen gevolgd. Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw huisartsen. Ook hier geldt “Zorgen doen we samen”.

Tot slot: Regelmatig wordt er gezegd dat de praktijkassistente lastig was of dat hij/zij u geen afspraak wilde geven. Wij hopen dat u met deze uitleg beseft dat de assistente geen drempel vormt voor contact met de huisarts maar juist een opstapje is naar goede passende zorg op het juiste moment. De assistente heeft de kennis en kunde u goed van dienst te zijn. Ook voor haar geldt een geheimhoudingsplicht.